Byrman Gunilla Om Kvinnligt Och Manligt Och …

Byrman Gunilla Om Kvinnligt Och Manligt Och …
Byrman Gunilla Om Kvinnligt Och Manligt Och …
Beskrivning av Byrman Gunilla Om Kvinnligt Och Manligt Och …

Skämtballader från medeltiden handlar ofta om erotiska äventyr mellan kvinnor och män. Här finns en fränhet och fräckhet. Gunilla Byrman professor i svenska språket och Tommy Olofsson docent i litteraturvetenskap går i denna bok i glad närkamp med de föreställningar om sexualitet som visas i våra medeltida ballader. Våra förfäder och förmödrar var livsbefrämjande skamlösa och visste om det. Och några av dem sjöng om det. Det är därför vi finns för att de ville få oss. Medeltidens erotiska energi tydlig i de visor som här förmedlas och kommenteras är den allra bästa livförsäkringen. Den gäller ännu.
Gunilla Byrman och Tommy Olofsson skriver om hur kvinnligt och manligt gestaltas i dessa gamla sånger. Boken avslutas med en antologi över de bästa av de svenska medeltidsballader som har bevarats några av dem förut inte tryckta.

Byrman och Olofsson lyckas på ett strålande sätt med sin föresats att mana fram skämtballaderna ur skamvrån – och vidgar härigenom vår kunskap om den förmoderna svenska litteraturen. -Daniel Möller Svenska Dagbladet

För den som är intresserad av hur det lät och skojades på medeltiden är detta alster oumbärligt. -Magnus Ljung Skaraborgs Läns Allehanda

Läs mer om Byrman Gunilla Om Kvinnligt Och Manligt Och …...


Sök bästa pris på Byrman Gunilla Om Kvinnligt Och Manligt Och … hos: