Byråboken 2009/10 – Communication Agencies …

Byråboken 2009/10 – Communication Agencies …
Byråboken 2009/10 – Communication Agencies …
Beskrivning av Byråboken 2009/10 – Communication Agencies …

BYRÅBOKEN EN MÖTESPLATS FÖR ANNONSÖRER
OCH KOMMUNIKATIONSKONSULTER
I årets byråbok presenteras 107 byråer från olika discipliner.
Här hittar du information om byråernas inriktning och byrå –
intäkt. Du kan även ta del av byråns självporträtt uppdrags –
givare och exempel på uppdrag som dessa byråer har för sina
kunder. Här presenteras även beskrivningar av uppdragets
problem analys genomförande och resultat.
Även i år finns Clas Collins eminenta analys av kommu ni ka tions –
branschens struktur och utveckling i Byråboken. Denna undersökning
är unik i Sverige och ovärdelig för den som vill skaffa
sig en överblick av den svenska kommuni kations bran schen.
I boken hittar du också avtal och rekommendationer som är
viktiga för ditt byråsamarbete.

BYRÅBOKEN (COMMUNICATION AGENCIES IN SWEDEN)
A FORUM FOR ADVERTISERS AND COMMUNICATION
CONSULTANTS
This years Communication Agencies in Sweden presents 107
agencies from a number of different disciplines. Here is data on
each agencys business focus and income. You can also learn
how each agency views itself the clients it serves and see
examples of what it has produced for them. Youll also find
descriptions of how assignments were assessed and implemented
and the result.
This year also features Clas Collins eminent analysis of the
communication industrys structure and development. This
study which is unique in Sweden is invaluable to those seeking
a broad yet incisive survey of the Swedish industry.
The volume also contains sample contracts and recommen –
dations of key relevance when collaborating with agencies.

Läs mer om Byråboken 2009/10 – Communication Agencies …...


Sök bästa pris på Byråboken 2009/10 – Communication Agencies … hos: