Byggformler och tabeller

Byggformler och tabeller
Byggformler och tabeller
Beskrivning av Byggformler och tabeller

Denna bok är avsedd att vara ett hjälpmedel vid undervisning i byggämnen i högskolan vid byggteknisk utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildning samt vid fortbildning för yrkesverksamma. Den är också en lätthanterlig handbok vid praktiskt ingenjörsarbete.

I denna elfte upplaga av boken har innehållet omarbetats och anpassats till Eurokoder som från och med år 2011 är obligatoriska vid dimensionering av bärande konstruktioner inom hela EU.

Läs mer om Byggformler och tabeller...


Sök bästa pris på Byggformler och tabeller hos: