Butler Judith Könet Brinner

Butler Judith Könet Brinner
Butler Judith Könet Brinner
Beskrivning av Butler Judith Könet Brinner

Judith Butler är en av vår tids mest uppmärksammade politiska filosofer. Hennes banbrytande texter om queerteori och genusvetenskap har väckt debatt både i vetenskapssamhället och i den större offentligheten. För feministisk teori och praktik har det närmast inneburit ett paradigmskifte. Genom att göra upp med den heterocentriska feminismen och kategorin kvinna tvingade Butler feminister till nytänkande.

Queerperspektivet har öppnat ett helt nytt forskningsfält och fungerat som utgångspunkt för en rad studier av hur av identitet och normalitet produceras på olika områden. Butler ger oss verktyg för att förhålla oss till oss själva heteronormen och vår egen kultur. Hennes tänkande har fungerat som en forskningsgenererande inspirationsexplosion inom såväl filosofi och litteraturvetenskap som historia sociologi och psykologi.

Könet brinner samlar för första gången Butlers texter på svenska i ett rikt urval. Här finns texter om kön/genus-distinktionen om heteronormativitet genusmyteri och performativitet men också om relationen mellan queerteori marxism och psykoanalys.

Tiina Rosenberg har försett texterna med utförliga introduktioner och förklarande noter. Det gör Könet brinner till en oundgänglig bok för den som vill bekanta sig med ett av det senaste decenniets viktigaste kulturkritiska författarskap.

Översättning Karin Lindeqvist


Judith Butler är en av vår tids mest uppmärksammade politiska filosofer. Hon är professor i litteraturvetenskap vid University of California Berkeley.

För urval utförliga introduktioner och förklarande noter står Tiina Rosenberg docent i teater- och genusvetenskap vid Stockholms universitet samt författare till Byxbegär och Queerfeministisk agenda.

Läs mer om Butler Judith Könet Brinner...


Sök bästa pris på Butler Judith Könet Brinner hos: