Brunton Paul Meditationer Om Karma

Brunton Paul Meditationer Om Karma
Brunton Paul Meditationer Om Karma
Beskrivning av Brunton Paul Meditationer Om Karma

Boken innehåller korta koncentrerade texter att låta sig inspireras av och hämta nya krafter ifrån.Texterna är hämtade från dr Paul Bruntons stora posthumt utgivna verk i 16 band – The Notebooks of Paul Brunton.

I inledningen säger Paul Cash bland annat:

Återkommande tankar och känslor liksom upprepade handlingar skapar tendenser i vårt medvetande vilka i sin tur utvecklas till vanor. Dessa vanor tar över och styr våra liv och färgar vår livsuppfattning … Läran om karma handlar endast i andra hand om konsekvenser endast i andra hand om att vi måste skörda vad vi sår endast i andra hand om varför våra liv har blivit som de är.

Den handlar först och främst om orsaker om vår makt att välja. Den inspirerar oss att utöva vår frihet så att vi får skörda det vi önskar att utveckla det vi anser att världen mest behöver: omtanke kärlek … Karmas lag handlar alltså inte om hämnd utan om att vi ska lära och utvecklas av gjorda misstag.

Om vi önskar leva i en bättre värld måste var och en av oss bidra till att den visionen förverkligas. Karma handlar om medvetna handlingar – långt innan dess handlingars konsekvenser visar sig i sinnevärlden. I ett ännu tidigare skede handlar det om tankar och känslor som manifesteras i dessa handlingar … Bästa sättet att påverka vår karma är inte genom bön utan genom att förändra vårt sätt att tänka. Ju mer vi ändrar våra tankar och känslor till det bättre desto angenämare kommer också våra yttre livsbetingelser att bli.

De val vi gör idag befäster eller förändrar inriktningen av våra liv. Karma fängslar oss inte. Tvärtom. Karma är en garant för vår frihet att välja väg och öde.

Ur innehållet:

Så snart du har insett innebörden av karmas lag och tagit den till ditt hjärta kommer du inte längre att skada någon med vilja. Helt enkelt därför att du inte vill skada dig själv.

Någon gång någonstans och på något sätt kommer våra handlingar att reflekteras tillbaka till oss. Ingen handling är därför avslutad.

Människor suckar över sitt olyckliga förflutna och har ångest över att det gjorda inte kan göras ogjort. Men varför tänker de inte på att göra något åt den olyckliga framtid som de just nu är i färd med att skapa.

Nuet har sin rot i det förgångna och framtiden avgörs här och nu.

Läs mer om Brunton Paul Meditationer Om Karma...


Sök bästa pris på Brunton Paul Meditationer Om Karma hos: