Brunton Paul Meditationer För Bättre Ledarskap

Brunton Paul Meditationer För Bättre Ledarskap
Brunton Paul Meditationer För Bättre Ledarskap
Beskrivning av Brunton Paul Meditationer För Bättre Ledarskap

Boken belyser en rad viktiga frågeställningar. Den innehåller korta texter att meditera över att hämta inspiration och nya krafter från. Urvalet har gjorts från Paul Bruntons stora posthumt utgivna verk i 16 band – The Notebooks of Paul Brunton.

Ur innehållet:

Inget är viktigare och nödvändigare än att ödmjukt och kärleksfullt rikta tankeströmmen inåt mot den heliga närvaron.

Låt oss inte svika det goda inom oss genom att fegt underkasta oss det onda i världen.

En ödmjuk människa som viger sitt liv åt en stor sak blir själv stor.

Att föra in den gudomliga närvaron i vårt dagliga arbete – och vårt arbete i den gudomliga närvaron – är grunden för ett inspirerat och verksamt liv till nytta och glädje för många.

Alltför många ber till den högre makten för att undslippa konsekvenserna av sina felsteg och missgärningar. Alltför få anstränger sig för att övervinna orsakerna d.v.s. bristerna i den egna karaktären.

Det är sant att människor kan utvecklas genom motgångar och lidande. Men glöm inte att vi även kan utvecklas genom skönhet och glädje.

Så snart vi – inför oss själva och andra – börjar ursäkta användningen av oetiska medel för att uppnå upphöjda mål börjar målen gradvis och omärkligt att förändras och skifta karaktär.

Den giriga egoism som kännetecknar dagens mänsklighet måste lämna plats för förnuftig samverkan till gagn för alla. De gamla mönstren håller inte.

Läs mer om Brunton Paul Meditationer För Bättre Ledarskap...


Sök bästa pris på Brunton Paul Meditationer För Bättre Ledarskap hos: