Brunnström Lasse Svensk Designhistoria

Brunnström Lasse Svensk Designhistoria
Brunnström Lasse Svensk Designhistoria
Beskrivning av Brunnström Lasse Svensk Designhistoria

Boken nr 10 i vår serie med introduktioner till estetiska ämnen är den första översikten över svensk designhistoria.

Boken inleds med designens etablering i det framväxande industrisamhället och speglar tiden fram till våra dagar. Designinriktningar som i huvudsak behandlas är industridesign/produktdesign rumsgestaltning/möbeldesign och grafisk design/visuell kommunikation. Eftersom dessa
ämnesområden inte är materialberoende berörs även traditionella fackområden som textil keramik och glas om än kortfattat. Kapitlen är tematiska medan kronologin utgör kittet i framställningen. Framställningen är tvärvetenskaplig och förenar traditionell konsthistoria med materiell kulturhistoria.
Boken är tänkt som ett översiktsverk för landets designutbildningar och utkommer även i en engelskspråkig version Swedish Design History.

Lasse Brunnström är docent i konstvetenskap och arbetar som forskare och lärare i designhistoria vid HDK Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Tidigare har han bland annat publicerat böckerna »Telefonen – en designhistoria »Estetik & ingenjörskonst. Den svenska vattenkraftens
arkitekturhistoria »Svensk industridesign. En 1900-talshistoria samt avhandlingen »Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige .

Utgivna titlar i introduktionsserien:

Design – en introduktion av John Heskett.

Design för hållbar utveckling – en introduktion
av Ann Thorpe.

Design och postmodernitet – en introduktion av Penny Sparke.

Designhistoria – en introduktion av Susann Vihma.

Film och andra rörliga bilder – en introduktion red. Anu Koivunen.

Fotografi – en introduktion av Steve Edwards.

Konstteori – en introduktion av Cynthia Freeland.

Konstvetenskap – en introduktion av Dana Arnold.

Mode – en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse red. Dirk Gindt & Louise Wallenberg.

Svensk designhistoria av Lasse
Brunnström.

Kommande introduktionsböcker
2011:

Swedish Design History av Lasse
Brunnström.

Läs mer om Brunnström Lasse Svensk Designhistoria...


Sök bästa pris på Brunnström Lasse Svensk Designhistoria hos: