Brolin Krister Forum Samhällskunskap 1 Ny Up…

Brolin Krister Forum Samhällskunskap 1 Ny Up…
Brolin Krister Forum Samhällskunskap 1 Ny Up…
Beskrivning av Brolin Krister Forum Samhällskunskap 1 Ny Up…

Till våren 2016 kommer Forum 1 i den bästa upplagan hittills. Vi har lyssnat på önskemål från användare ute på skolorna. Självklart har vi även gjort anpassningar till tiden. Låt oss vara tydliga. Forums tredje upplaga är nyskriven från grunden. Men du som har använt Forum tidigare behöver inte vara orolig – det som gjort serien så uppskattad har inte försvunnit. Det grundläggande konceptet med tydliga modeller och den unika strukturen finns kvar.

Vi människor lever i många sfärer samtidigt. Vi umgås bryr oss om andra har drömmar vill påverka samtidigt som vi både konsumerar och producerar. Samhällskunskapsämnet ska hjälpa dina elever att förstå hur allt detta hänger ihop. Att greppa sammanhang och att kunna vända och vrida på samhällsfrågor för att se dem ur olika perspektiv är viktigt både för oss som individer och för våra gemensamma samhällen. Hela läromedlet är uppbyggt kring en struktur som påminner om ett analysschema. Forum vill genom både innehåll och struktur ge nycklar till förståelse och engagemang.

Läromedlet är indelat i fyra block: Kultur Ekonomi Politik samt Påverkan och medier. Varje block innehåller i sin tur fyra kapitel. Det första kapitlet ger grunderna inom kunskapsområdet och viktig terminologi det andra kapitlet utgår från individen det tredje handlar om hur det förhåller sig i Sverige och det avslutande kapitlet i varje block lyfter centrala globala frågor. Forums vetenskapsdel består av två kapitel ett mer teoretiskt om vad ett vetenskapligt förhållningssätt kan innebära och ett kring konkreta metodfrågor. Dessutom finns vetenskapsrutor inne i de olika blocken som ger exempel på teorier och forskning inom kunskapsområdet.

I nya upplagan av Forum .
. inleds varje block och kapitel med direkt koppling till ämnesplanen. Eleven får en ett tydligt mål att arbeta mot.
. finns tydliga modeller för att synliggöra begreppshierarkier processer och strukturer i samhället.
. möter dina elever olika analysverktyg till exempel statistisk analys kausalanalys genusteori och bildanalys.
. finns sammanfattningar som återknyter till målet med kapitlet.
. finns det fyra typer av uppgifter:
Fundera
– tänkvärda frågor i direkt anslutning till texten för att läsaren ska stanna upp och reflektera över innehållet.
I slutet av varje kapitel fi nns:
Faktafrågor
– som stöd för en aktiv läsning och vid repetition.
Analysfrågor
– för att utveckla förmågor som att diskutera orsak-verkan och samband att dra slutsatser att jämföra att källkritiskt granska eller att granska argument.
Uppdrag
– som tränar informationssökning bearbetning av material och presentation.

Läs mer om Brolin Krister Forum Samhällskunskap 1 Ny Up…...


Sök bästa pris på Brolin Krister Forum Samhällskunskap 1 Ny Up… hos: