Broch Hermann Vergilii Död

Broch Hermann Vergilii Död
Broch Hermann Vergilii Död
Beskrivning av Broch Hermann Vergilii Död

Ett huvudtema i Vergilii död är diktens mening och uppgift i en tid av totalitär maktutövning.
Broch hade lärt sig av de positivistiska filosoferna att etiska ställningstaganden inte kan motiveras teoretiskt men han visste också att varje människas liv är fyllt av sådana och därför är ett konstverk utan etisk mälsättning värdelöst.
Det har sagts att han aldrig skrev en skönlitterär bok för att tillfredsställa en estetisk impuls. Tvivlet på dikten går genom hela Vergilii död.
Ändå är romanen en av de estetiskt mest genom arbetade böcker som finns. Brochs lyriska prosa rör sig mellan tanke och dröm rationalism och mystik; endast om konstnären lyckas sammansmälta motsatserna i tillvaron till en ny enhet kan konstverket få universell giltighet.

Översättning: Harry Järv.

Något så bra har inte publicerats i Europa på de senaste hundra åren. Så synd att det skall vara oöversättbart.
Stefan Zweig

För mig står det höjt över varje tvivel att Vergilii död hör till de förnämsta prestationerna i tysk litteratur men framförallt att det är ett av de väsentligaste och mest epokgörande verken från vår tid ett djärvt koncipierat originellt och häpnadsväckande konstverk.
Thomas Mann

Vergilii död som idag återigen ges ut i sin svenska översättning av Harry Järv framstår som ett av den avantgardistiska litteraturens mest komplicerade och mest lyckade verk.
Kay Glans i Svenska Dagbladet 28/1 1987

Läs mer om Broch Hermann Vergilii Död...


Sök bästa pris på Broch Hermann Vergilii Död hos: