Bredmar Krister Strategisk Ekonomistyrning -…

Bredmar Krister Strategisk Ekonomistyrning -…
Bredmar Krister Strategisk Ekonomistyrning -…
Beskrivning av Bredmar Krister Strategisk Ekonomistyrning -…

Att förstå ett företag och att på så vis kunna leda det är en svår uppgift. Det krävs ofta många års erfarenhet en förmåga att reflektera och ett ständigt inflöde av nya och goda idéer. Under de senaste 30 åren har en allt större fokusering skett på hur den ekonomiska styrningen ska kunna skapa förutsättningar för att översätta strategier i handling.

Strategisk ekonomistyrning – Att leda för långsiktig tillväxt presenterar den forskning som ur ett ekonomistyrningsperspektiv inriktar sig på tillväxt och förklarar på ett engagerande och pedagogiskt sätt hur teorierna kan användas i praktiken. Boken är framförallt anpassad till praktiker som är intresserade av att utvecklas i sin roll som företagsledare för att skapa tillväxt hos företaget. Aktiv ekonomistyrning – Att leda för långsiktig tillväxt innehåller många praktiska frågeställningar som kan användas på läsarens egen verksamhet och presenterar teori och praktik i ett lättillgängligt format. Tanken är att så ett frö hos läsaren som stimulerar till en aktiv ledarstil som får företaget att gro och växa.

Avsedd för:
Boken är framförallt anpassad till praktiker som är intresserade av att utvecklas i sin roll som företagsledare för att skapa tillväxt hos företaget.

Författare:
Författaren Krister Bredmar är docent i företagsekonomi och är verksam vid Linnéuniversitetet. Han har under mer än 20 år intresserat sig för ekonomi- och verksamhetsstyrningsfrågor i framgångsrika organisationer. Hans forskning har publicerats i internationella tidskrifter och han är aktiv i arbetet med att återföra forskningsrön till företag i ett lokalt/regionalt sammanhang.

Läs mer om Bredmar Krister Strategisk Ekonomistyrning -…...


Sök bästa pris på Bredmar Krister Strategisk Ekonomistyrning -… hos: