Bråkenhielm Carl- Reinhold Gud Och Darwin – K…

Bråkenhielm Carl- Reinhold Gud Och Darwin – K…
Bråkenhielm Carl- Reinhold Gud Och Darwin – K…
Beskrivning av Bråkenhielm Carl- Reinhold Gud Och Darwin – K…

Mycket talar för att biologin kommer att bli den mest expanderande vetenskapen under 2000-talet. Evolutionsteorin har genom genetik och molekylärbiologi på senare tid givit oss häpnadsväckande nya kunskaper. Kanske finner vi här svaret på frågorna om det mänskliga livets ursprung och sammanhang? Men finns det inte sidor av det mänskliga som undandrar sig naturvetenskaplig förklaring? Hur förhåller sig evolutionsteorin till fenomen som moral konstnärligt skapande och gudstro? Finns det ingen kvalitativ skillnad mellan människan och djuren? Gud och Darwin – känner de varandra? ger en ny inriktning åt debatten om tro och vetande. Författarna söker gemensamt efter svaren men utan att rygga för meningsskiljaktigheter som uppstår. På ett lättillgängligt och medryckande sätt presenterar de kvalificerad aktuell biologisk och teologisk forskning – och inbjuder till fortsatt samtal.

Läs mer om Bråkenhielm Carl- Reinhold Gud Och Darwin – K…...


Sök bästa pris på Bråkenhielm Carl- Reinhold Gud Och Darwin – K… hos: