Boström Lars Göran Lärande För Alla Sinnen – …

Boström Lars Göran Lärande För Alla Sinnen – …
Boström Lars Göran Lärande För Alla Sinnen – …
Beskrivning av Boström Lars Göran Lärande För Alla Sinnen – …

Lärande för alla sinnen
Handbok om eLearning ? pedagogik och integrering

Hur skapar man en kreativ och utvecklande lärmiljö?

Hur använder man informations- och kommunikationsteknologi
pedagogiskt i undervisningen?

Hur arbetar man med en storyboard för att skapa en digistory och mer avancerade eLearningmoduler?

Detta är några av de frågor som denna praktiska handbok om eLearning kretsar kring.

Boken tar avstamp i Gardners teori om multipla intelligenser som säger att människor är intelligenta på olika sätt och lärande bör anpassas därefter. Individuella studieplaner är ett steg i denna riktning och eLearning använd på rätt sätt kan fungera som motor för individanpassningen.

Lärande för alla sinnen är med denna utgångspunkt en inspirerande guide till uppgradering av undervisning och lärande i allmänhet med 2010-talets datorteknik. Läraren fungerar som centrum för klassrummets interaktivitet och sammanhållning och därtill ikläder sig rollen som mentor medan lärandet individ-anpassas med datorn.

Boken riktar sig till alla som sysslar med pedagogisk verksamhet och alla andra som är intresserade av lärande och kompetens-utveckling.

Författaren LarsGöran Boström har många års erfarenhet av arbete med eLearning både som utvecklare marknadsförare och distanslärare.

Läs mer om Boström Lars Göran Lärande För Alla Sinnen – …...


Sök bästa pris på Boström Lars Göran Lärande För Alla Sinnen – … hos: