Bolagsledningens skadeståndsansvar

Bolagsledningens skadeståndsansvar
Bolagsledningens skadeståndsansvar
Beskrivning av Bolagsledningens skadeståndsansvar

Behandlar skadeståndsansvaret såväl mot bolaget som mot enskild aktieägare och annan tredje man. Utöver nordisk rätt uppmärksammas även amerikansk engelsk och tysk rätt på området. Vänder sig förutom till jurister även till dem som vill ha fördjupad kännedom om det ansvar som åvilar styrelseledamot och verkställande direktör. Denna andra upplaga är en genomgripande omarbetning jämfört med den tidigare upplagan.

Läs mer om Bolagsledningens skadeståndsansvar...


Sök bästa pris på Bolagsledningens skadeståndsansvar hos: