Boken om svenska för 3:an

Boken om svenska för 3:an

Boken om svenska för 1:an, 2:an och 3:an är tre arbetsböcker som bygger på kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. De innehåller övningar som utvecklar elevernas kunskaper i och om svenska språket. De tre böckerna följer en gemensam struktur, men med stigande svårighetsgrad och nya kunskapsmoment, vilket gör att eleverna känner trygghet – och samtidigt nyfikenhet att komma vidare. Läs mer Pedagogiska tankar Boken om svenska för 1:an, 2:an och 3:an är tre arbetsböcker som bygger på kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. De innehåller övningar som utvecklar elevernas kunskaper i och om svenska språket. De tre böckerna följer en gemensam struktur, men med stigande svårighetsgrad och nya kunskapsmoment, vilket gör att eleverna känner trygghet – och samtidigt nyfikenhet att komma vidare. Komponenter I serien ingår: Boken om svenska för 1:an Boken om svenska för 2:an Boken om svenska för 3:an Upplägg I Boken om svenska för 1.an, 2:an och 3:an får eleverna tillsammans med lodjuret Lovis lösa uppdrag i och om svenska språket. Som belöning får de bokstäver, ord eller meningar som sedan knyts ihop till ett sammanhang i slutet av varje bok. Boken om svenska för 1:an och 2:an innehåller båda fyra kapitel. Boken om svenska för 3:an innehåller sju kapitel. Varje kapitel kallas för Level, ett ord som de flesta elever är bekanta med från dataspelsvärlden. Varje Level är i sin tur indelad i fyra riken: – Ordens rike: ord och begrepp för att öka ordförrådet och förbereda läsningen i Läsandets rike – Läsandets rike: olika texttyper med uppgifter utifrån olika läsförståelsestrategier – Språkets rike: språkets struktur och språkbruk – Skrivandets rike: strategier för att skriva olika typer av texter I varje rike möter de figurer som sedan återkommer flera gånger: Ordaherden, Läsfen, Faktafarmor, Alfa A Bete, Herr Punkt, Fru Frågetecken, Ulla Utropare, Ljudmästaren och Pennpojken. Varje Level avslutas med repetition och elevens egen utvärdering. Alla tre böckerna innehåller också ett sammanfattande utvecklingsschema utifrån kunskapskraven i svenska för årskurs 3. Det kan eleven tillsammans med läraren fylla i till exempel inför utvecklingssamtal och elevens individuella utvecklingsplan. Boken om svenska för 1:an Innehåller bland annat ordbilder, ordkunskap, enkla berättande texter och faktatext, läsförståelsestrategier, rim, stor och liten bokstav, punkt, alfabetet, vokaler och konsonanter, strategier för att skriva ord, meningar och enkla texter, handstil och skriva på dator. Boken om svenska för 2:an Innehåller bland annat ordkunskap, berättande texter i form av intervju, brev och sagor, läsförståelsestrategier, skiljetecken, sammansatta ord, stavningsregler, strategier för att planera och skriva berättande texter med inledning, handling och avslutning, muntlig presentation samt respons

Läs mer om Boken om svenska för 3:an

Boken om svenska för 3:an

oklassificerat, Övrigt

Hitta Boken om svenska för 3:an även hos:
Rulla till toppen