Bodin Magnus Ekonomiskt Stöd I Församlingen

Bodin Magnus Ekonomiskt Stöd I Församlingen
Bodin Magnus Ekonomiskt Stöd I Församlingen
Beskrivning av Bodin Magnus Ekonomiskt Stöd I Församlingen

Det blir allt vanligare att enskilda personer och sociala aktörer vänder sig till Svenska kyrkans församlingar för ekonomiskt stöd. Och en av församlingens viktigaste diakonala uppgifter är att stödja dem som behöver hjälp. Men man kan inte bara tänka med hjärtat. Det är viktigt att församlingen utformar en medmänsklig – och professionell – strategi för hur det ekonomiska stödet ska fördelas. Att tillsammans i arbetslaget och med församlingens förtroendevalda reflektera över vilka andra aktiva välfärdsaktörer som finns och utforma en strategi för hur kyrkan tillsammans med dessa andra organisationer kan möta samhällets sociala utmaningar.

Ekonomiskt stöd i församlingen är en lättillgänglig vägledning fylld med levande exempel och handfasta råd. Boken ger också en utmaning att fundera över: hur gör vii vår församling utifrån dem vi är?

Ur innehållet:

· Ekonomiskt stöd ur ett historiskt perspektiv

· Samhällets övriga välfärdsaktörer

· Socialtjänstens uppdrag

· Varför arbeta med ekonomiskt stöd

· Vilka ska församlingen hjälpa

· Administrativa rutiner

· Akuta situationer

· Att vara en länk och en röst

Läs mer om Bodin Magnus Ekonomiskt Stöd I Församlingen...


Sök bästa pris på Bodin Magnus Ekonomiskt Stöd I Församlingen hos: