Bleckert Stefan An Ecopark Odyssey

Bleckert Stefan An Ecopark Odyssey
Bleckert Stefan An Ecopark Odyssey
Beskrivning av Bleckert Stefan An Ecopark Odyssey

De svenska ekoparkerna är ekologiska pärlor. Här förenas produktion med förstärkt naturvård så att gråspettar kungsörnar tjädrar och sällsynta lavar kan överleva in i framtidens skogar. De är en fristad för skogens alla spännande organismer men också för alla de människor som bär naturen nära sitt hjärta. I Ekoparksresan besöker vi 12 av Sveaskogs 36 Ekoparker tillsammans med ekologen och naturfotografenStefan Bleckert ? ansvarig för parkernas tillkomst skötsel och framtid. I ord och bild låter han oss bland annat möta spindeln med egen »alkoholproduktion skogens konung bombmurklan och lufthavens mästare. Resan går från Bödas blommande ängstallskogar på Öland via gammeltallar och havsöringslek i Hornslandet till Vuollerim i norr där älvarna mötas. Varje resa in i en ny ekopark blir till ett hissnande äventyr!
Engelsk utgåva – An Ecopark Odyssey.

Läs mer om Bleckert Stefan An Ecopark Odyssey...


Sök bästa pris på Bleckert Stefan An Ecopark Odyssey hos: