Bjurman Lars Idealisk Dosering Av Uttrycksbe…

Bjurman Lars Idealisk Dosering Av Uttrycksbe…
Bjurman Lars Idealisk Dosering Av Uttrycksbe…
Beskrivning av Bjurman Lars Idealisk Dosering Av Uttrycksbe…

Bjurmans texter är dråpliga underskruvade och närapå alltid genomlysta av en både social dimension men också en privatmoralisk. Efter vad jag kan förstå publicerade han ingenting litterärt i eget namn en förklaring som han ger i texterna nu är att Gunnar Ekelöf ändå hade skrivit hans dikter så det fanns ingenting mer att tillägga. Hans texter är genomlysta enkla koncentrerade och fyllda med ett slags inneboende trots. Det är en anmärkningsvärd debut som dessvärre kommer fyrtio år för sent för vilken intressant författare vi får ta del av i urvalsvolymen Idealisk dosering av uttrycksbehovet och med vilken glädje jag nu tar del av denna anmärkningsvärda volym som om också jag som läsare hade fått en aning om vilket allvar som kan bo i texten och livet i detaljen och helheten.
Kristian Lundberg Gefle Dagblad

Lars Bjurman var en självlärd språkmänniska eller med sina egna ord en ordbehandlare fångad i teckenvärlden. Han var en frivillig outsider som ställde lika höga krav på sig själv som på de författare han valde att översätta och introducera. Trots sin brutala självkritik har han lämnat efter sig en ytterst begränsad men knivskarpt koncentrerad produktion av kortprosa dagboksanteckningar dikter drömmar och tankar. Som översättare kom han att företräda komplexa författare och dramatiker som Heiner Müller Bernard-Marie Koltès Alexander Kluge Karl Krauss och Federico Garcia Lorca liksom filosoferna Walter Benjamin Max Horkheimer och Theodor Adorno. Här följer ett urval av Bjurmans egna texter som gnistrar av språklig kraft social indignation och en skoningslös självironi.

Lars Bjurman blev känd och respekterad i den kulturaktiva offentligheten framför allt som redaktör för Ord & Bild under tidskriftens storhetstid. Senare utmärkte han sig som högt kvalificerad översättare och introduktör av tysk- och spanskspråkiga författare och filosofer. Idealisk dosering av uttrycksbehovet ger en bild av en länge mer fördold Lars Bjurman: författaren. Livet igenom skrev han ständigt engagerad i de stora existentiella frågorna. Efter Lars Bjurmans plötsliga bortgång i maj 2008 har Carl-Henning Wijkmark tillsammans med sönerna sammanställt hans efterlämnade texter.

Läs mer om Bjurman Lars Idealisk Dosering Av Uttrycksbe…...


Sök bästa pris på Bjurman Lars Idealisk Dosering Av Uttrycksbe… hos: