Bjurestedt Linde Christer Himlen Får Vänta -…

Bjurestedt Linde Christer Himlen Får Vänta -…
Bjurestedt Linde Christer Himlen Får Vänta -…
Beskrivning av Bjurestedt Linde Christer Himlen Får Vänta -…

Christer Bjurestedt Linde drabbades första gången sommaren 2003 av magcancer och fick genomgå en mycket svår och omfattande operation. 2006 upptäcktes en ny cancertumör som måste opereras och fick beskedet att hans överlevnad var ca 18 månader. Trots detta lever Christer fortfarande 8 år efter denna upplysning d v s han LEVER PÅ ÖVERTID.

Utrikesminister Anna Lindh mördades 2003 belyser hennes tragiska och onödiga bortgång i september 2003.

Christers egen erfarenhet av hur han behandlades eller snarare inte behandlades vid besöket på Akutmottagningen Karolinska Sjukhuset i Solna (KS) några månader tidigare (juli 2003). Läkarna upptäckte inget fel och han skickades hem.

Akademiska sjukhuset i Uppsala blev istället RÄDDNINGEN när dessa samma dag upptäckte en mycket stor cancertumör.

Redogör för orsaken till att Försäkringskassan (FK)vinner vid överklagningar i 80-90 % av målen bl a genom deras lögner och deras klippande och klistrande från andra beslut. Belyser insidan på kårandan inom FK.

Felaktiga beslut som föranlett stora tragedier för flera drabbade patienter både ekonomiskt och psykiskt.

Dessutom ger Christer lite tips om välbefinnandet samt om KONSTEN ATT ÖVERLEVA man måste SE POSITIVT en stor del av läkningsprocessen ligger på det psykiska planet.

Läs mer om Bjurestedt Linde Christer Himlen Får Vänta -…...


Sök bästa pris på Bjurestedt Linde Christer Himlen Får Vänta -… hos: