Björklund Eva Koll På Matematik 6b Facit (5-…

Björklund Eva Koll På Matematik 6b Facit (5-…
Björklund Eva Koll På Matematik 6b Facit (5-…
Beskrivning av Björklund Eva Koll På Matematik 6b Facit (5-…

Koll på matematik är ett färgsprakande och livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad undervisningssituation. Det har tagits fram i enlighet med Lgr 11 och ger därmed eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom alla moment. I läromedlet är det tydligt för eleverna vad de olika matematiska förmågorna innebär. Läromedlet innehåller 6 elevböcker 4A-6B en för varje termin.
Till varje elevbok finns en Lärarguide en Läxbok ett Facit en Onlinebok och digital färdighetsträning i Bingel.

Facit
I facit finns svaren till uppgifterna i Elevboken och Läxboken.

Bingel
Till Koll på matematik finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter t ex som läxa repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång stödjande filmer och mycket mer.

Läs mer om Björklund Eva Koll På Matematik 6b Facit (5-…...


Sök bästa pris på Björklund Eva Koll På Matematik 6b Facit (5-… hos: