Björklund Eva Koll På Matematik 6a Läxbok

Björklund Eva Koll På Matematik 6a Läxbok
Björklund Eva Koll På Matematik 6a Läxbok
Beskrivning av Björklund Eva Koll På Matematik 6a Läxbok

Koll på matematik är ett färgsprakande och livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad undervisningssituation. Det har tagits fram i enlighet med Lgr 11 och ger därmed eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom alla moment. I läromedlet är det tydligt för eleverna vad de olika matematiska förmågorna innebär. Läromedlet innehåller 6 elevböcker 4A-6B en för varje termin.
Till varje elevbok finns en Lärarguide en Läxbok ett Facit en Onlinebok och digital färdighetsträning i Bingel.

Läxboken
Läxboken följer kapitlen i elevboken och innehåller 15 läxor tre till varje kapitel.
Läxorna är direkt kopplade till elevbokens avsnitt.
Varje läxa börjar med en problemlösningsuppgift fortsätter med avsnittets innehåll och avslutas med
repetitionsuppgifter.
Eleven skriver direkt i boken.

Bingel
Till Koll på matematik finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter t ex som läxa repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång stödjande filmer och mycket mer.

Läs mer om Björklund Eva Koll På Matematik 6a Läxbok...


Sök bästa pris på Björklund Eva Koll På Matematik 6a Läxbok hos: