Björk Jonas Praktisk Statistik För Medicin O…

Björk Jonas Praktisk Statistik För Medicin O…
Björk Jonas Praktisk Statistik För Medicin O…
Beskrivning av Björk Jonas Praktisk Statistik För Medicin O…

Praktisk statistik för medicin och hälsa är en bok vars pedagogiska idé skiljer sig markant från liknande läroböcker. Här står de praktiska tillämpningarna i centrum: först presenteras exempel och praktiska problem och därefter introduceras de statistiska begrepp och metoder som behövs för att lösa problemet. Mycket stor vikt läggs vid hur man bör analysera tolka och redovisa undersökningsresultat.

Boken är lämplig som grundläggande lärobok i statistik på alla grundutbildningar inom medicin omvårdnad och folkhälsovetenskap. Den är också en utmärkt handbok för forskare och andra yrkesverksamma. Inga förkunskaper i ämnet krävs. För den som har läst statistik tidigare ger boken en värdefull introduktion till de tänkesätt och principer som är specifika inom statistik för medicin och hälsa.

Till boken hör det webbaserade eLabbet som fördjupar läsarens kunskaper i praktisk statistik. Här finns kunskapsfrågor till varje kapitel interaktiva diskussioner av bokens problem samt statistikfall som spänner över bredare områden. Dessutom finns ett interaktivt flödesschema som underlättar valet mellan vanliga statistiska testmetoder hjälpmedel för grundläggande statistiska analyser i Microsoft Excel länksamling och svensk-engelsk ordlista.

För mer information om eLabbet samt inloggning gå till www.liber.se/elabbet

Läs mer om Björk Jonas Praktisk Statistik För Medicin O…...


Sök bästa pris på Björk Jonas Praktisk Statistik För Medicin O… hos: