Binkemo Lars Jobba Med- Religion

Binkemo Lars Jobba Med- Religion
Binkemo Lars Jobba Med- Religion
Beskrivning av Binkemo Lars Jobba Med- Religion

Jobba med Religion är ett nytt läromedel för kursen Religionskunskap 1. Det är en komplett bok med både fakta och övningar och tydlig anknytning till Gy 2011.

Fakta och förmågor
Tre metodkapitel om tro analys samt texter och källor inleder och bidrar med begrepp och verktyg för att utveckla de förmågor som efterfrågas inom religionskunskapsämnet.

Sedan följer faktatexterna indelade i fem block.  För att väcka intresse och bygga struktur inleds alla block med korta texter som introducerar och problematiserar blockets innehåll. En tankekarta ger en överskådlig bild av varje ämnesområde.

Blockens texter och tematexter
Blockens texter speglar nutida religionsvetenskap i form av basfakta och är indelade i följande kapitel:

*Vägar genom livet – Livsåskådning Etik samt Tro och vetenskap
*Religion och samhälle – Religion i dagens samhälle Religion i Sverige Sammanhållning och konflikt
*Abrahamitiska religioner – Judendom Kristendom Islam
*Hinduism och buddhism
*Sekulära livsåskådningar – Mening utan Gud Sekulär humanism Existentialism

Dessutom finns två längre tematexter som behandlar globalisering och mångfald på ett fördjupat och ämnesövergripande sätt.

Uppgifter referensmaterial och bedömningsmatris
Elevövningarna ligger i en egen del av boken och är indelade i kategorierna återge analysera och använda. I anslutning till övningarna finns även en del med referensmaterial i form av statistik redogörelser för ståndpunkter i etiska frågeställningar och texter om urkunder och tolkning.
En matris för varje uppgiftskategori kan underlätta för såväl elevernas inlärning och arbete med olika uppgifter som för lärarens s bedömning och betygsättning.

Övriga komponenter
Jobba med Samhälle för kurs 1a1 i samhällskunskap
Jobba med Religion och Jobba med Samhälle finns även som onlineböcker

Läs mer om Binkemo Lars Jobba Med- Religion...


Sök bästa pris på Binkemo Lars Jobba Med- Religion hos: