Bilder av självet : Vardagslivets förändring i det senmoderna samhälle

Bilder av självet : Vardagslivets förändring i det senmoderna samhälle

Det moderna samhället präglas i stor utsträckning av en uppluckring av traditionella identiteter och sociala positioner. Unga människor går inte längre automatiskt i sina föräldrars fotspår, t ex när det gäller yrkesval. Könsrollerna har också förändrats och ersatts av mer flexibla könsidentiteter. I takt med denna omvandling ökar också intresset för frågor som rör identitet och människors självuppfattning. I Bilder av självet får läsaren hjälp att orientera sig i den ofta komplexa diskussion om dessa processer och fenomen som i dag förs inom samhällsvetenskap och humaniora. Boken presenterar fyra olika perspektiv på självet och ger läsaren tillgång till redskap för att tolka och förstå dagens olika identiteter. Denna diskussion knyts i bokens andra del till de förändringar som kan iakttas i det senmoderna vardagslivet. Med utgångspunkt i de perspektiv som introduceras i den första delen analyseras fenomen som kärlek, förälskelse, vänskap, föräldraskap, sexualitet, arbete och medieanvändning. Bilder av självet ger läsaren en introduktion till en diskussion som i dag håller på att radikalt förändra vårt sätt att betrakta och analysera relationen mellan samhälle och individ. Boken innehåller också lästips för fördjupat studium i ämnet. Det perspektiv som presenteras utgör ett nyskapande bidrag till socialpsykologin och innebär samtidigt ett nytt sätt att betrakta mänskligt samspel. Boken vänder sig till dem som är intresserade av frågor som rör samhällelig förändring, identitet och mänskligt samspel. Den kan även med fördel användas på högskole- och universitetsutbildningar inom t ex socialpsykologi, vård, socialt arbete, sociologi, medier och kommunikation. Thomas Johansson (f 1959) är professor i socialpsykologi och verksam vid Högskolan i Skövde, Centrum för kulturstudier vid Göteborgs universitet och Göteborgs Psykoterapi Institut. Han har tidigare publicerat läroböcker i bl a kultursociologi, socialpsykologi och psykoanalys samt en rad böcker och artiklar inom ungdomsforskning, familjeforskning och mansforskning. Hans senast utgivna titel är Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt (2000).

Läs mer om Bilder av självet : Vardagslivets förändring i det senmoderna samhälle

Bilder av självet : Vardagslivets förändring i det senmoderna samhälle

Samhälle & Politik

Hitta Bilder av självet : Vardagslivets förändring i det senmoderna samhälle även hos:
Rulla till toppen