Big world, small planet : abundance within planetary boundaries

Big world, small planet : abundance within planetary boundaries
Big world, small planet : abundance within planetary boundaries
Beskrivning av Big world, small planet : abundance within planetary boundaries

Big World, Small Planet är en inspirerande bok som handlar om vår tids största utmaning. På ett medryckande sätt berättar miljöprofessorn Johan Rockström om varför vi behöver en ny värdegrund för att säkra en utveckling för mänskligheten – inom planetens hållbara gränser. Trots att människan slitit hårt på jordens tillgångar har dess ekosystem hittills förblivit förvånansvärt tåliga och anpassningsbara inför dessa påfrestningar och fortsatt att förse oss människor med sådant som mat, rent vatten och frisk luft. Men även om vår planet tycks vara frisk står vi inför en vändpunkt. Vi närmar oss gränserna för vad jordens klimat och ekosystem klarar av. De flesta av dessa system uppvisar samma typ av negativa spiraler – alltifrån en ökning av halten växthusgaser i atmosfären till utfiskning och skövling av regnskog. Kurvorna närmar sig stadigt brytpunkterna för det som hotar att mynna ut i katastrofala följder för både människan och miljön. Big World, Small Planet ger en fördjupad förståelse för vårt nuvarande social-ekologiska dilemma och är en källa till hopp och nytänkande. Den är baserad på den allra senaste vetenskapen och är en resa genom jordens magnifika skönhet, liksom en skildring av människans relation till sin planet. Den visar på behovet och möjligheterna av en genomgripande global förändring till en hållbar framtid. 2015 är ett ödesår för miljön. FN ska förnya sina milleniemål och vid det stora klimatmötet i Paris ska jordens stater försöka komma överens om en ny klimatpolitik. Johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Center. Han är en av världens mest anlitade miljöföreläsare. Mattias Klum är en av Sveriges mest kända och uppskattade naturfotografer.

Läs mer om Big world, small planet : abundance within planetary boundaries...


Sök bästa pris på Big world, small planet : abundance within planetary boundaries hos: