Bibelhebreiska för nybörjare : övningsbok

Bibelhebreiska för nybörjare : övningsbok
Bibelhebreiska för nybörjare : övningsbok
Beskrivning av Bibelhebreiska för nybörjare : övningsbok

BIBELHEBREISKA för nybörjare Denna reviderade och utökade upplaga av övningsboken med ljudfiler hör till läroboken Bibelhebreiska för nybörjare . Tillsammans utgör de ett ALL-I-ETT LÄROMEDEL i bibelhebreiska för nybörjare. Läromedlets pedagogiska grundtanke är att erbjuda aktivt stimulerande och grundligt lärande via allsidig övning med autentiska texter ur den hebreiska bibeln. Dessutom används kända bibliska namn och fraser för att effektivisera inlärningen. Varje lektion i övningsboken består av ordlista och övningar med tillhörande ljudfiler som kostnadsfritt kan laddas ner från: http://www.3bmoodle.dk/course/view.php?id=2 I läroboken finns grammatiska sammanställningar, styckeordlista, alfabetisk hebreisk svensk ordlista samt facit till övningarna med, i förekommande fall, ytterligare förtydligande facit i två steg. Ur recensioner till första upplagan ’[E]tt stort steg framåt för universitetspedagogiken i största allmänhet. […] ett strålande exempel på hur det ofta mödosamma arbetet att lära sig ett nytt språk kan underlättas genom en väl genomtänkt pedagogisk strategi. Omsorg om studenten står på intet sätt i motsättning till högt ställda kunskaps- och färdighetsmål, utan är en förutsättning för att målen skall kunna nås på ett effektivt sätt. […] det är bara att gratulera de hebreiskstuderande som får denna utmärkta vägledning in i ett nytt språk.’ Lena Ambjörn, Tidskrift för Mellanösternstudier ’[N]äst intill perfekt för den som vill lära sig bibelhebreiska grundligt’ Sten Hidal, Svensk teologisk kvartalsskrift Läromedlet är i första hand avsett för studenter som läser bibelhebreiska vid universitet och högskolor och särskilt lämpligt för nätbaserade kurser. Det kan även med fördel användas av alla som lär sig semitiska språk, inom pastorsutbildning och för bibelskolor.

Läs mer om Bibelhebreiska för nybörjare : övningsbok...


Sök bästa pris på Bibelhebreiska för nybörjare : övningsbok hos: