Betyg i teori och praktik 3 uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium

Betyg i teori och praktik 3 uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium
Betyg i teori och praktik 3 uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium
Beskrivning av Betyg i teori och praktik 3 uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium

Betygsättning är en stor och omdiskuterad del av läraryrket. I den här boken ges en stabil och teoretisk grund för blivande och verksamma lärare. Med hjälp av praktiska och ämnesspecifika exempel omsätts teorier i vardagsnära resonemang om hur lärare kan genomföra bedömningar. Ambitionen är att främja en bedömning som utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Boken innehåller en historisk orientering om betyg och bedömning en belysning av myndighetsaspekten av betygsättning en översikt över hur kategorier som genus och etnicitet speglas i betygen samt en kunskapsfilosofiskt grundad diskussion kring mål och betyg. Prov och provfrågor och deras betydelse för lärandet tas också upp. I boken finns även ämnesdidaktiska bedömningskapitel som rör svenska engelska matematik NO historia och samhällskunskap. En bilaga med frågor fungerar som stöd för lärarstudenter och lärare att reflektera över sin egen praktik. I denna tredje reviderade upplaga är ett kapitel om återkoppling och formativ bedömning tillagt. Kapitlen är skrivna av forskare med lång erfarenhet av bedömning. Kenneth Nordgren (red.) är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap och professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet. Christina Odenstad är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och religionskunskap fil.lic. i statsvetenskap och arbetar som lektor på Rudbeck gymnasieskolan i Sollentuna. Johan Samuelsson är utbildad lärare i historia och religion och lektor i historiedidaktik vid Karlstads universitet. Lena Börjesson är utbildad gymnasielärare i engelska och tyska och undervisar i språkdidaktik på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Maria Jansdotter Samuelsson är utbildad SO-lärare för åk 4–9 har doktorerat i religionsvetenskap och arbetar som forskare och lärare vid Karlstads universitet. Katarina Kjellström är universitetslektor i matematikdidaktik med inriktning mot bedömning vid Stockholms universitet. Ingrid Mossberg Schüllerqvist är utbildad lärare i svenska religion och historiaoch är lektor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet. Maria Åström är utbildad ämneslärare i matematik och NO för grundskola och gymnasium och har disputerat i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet. Agneta Grönlund är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap fil.lic i statsvetenskap och arbetar som adjunkt vid Linköpings universitet.

Läs mer om Betyg i teori och praktik 3 uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium...


Sök bästa pris på Betyg i teori och praktik 3 uppl : Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium hos: