Betydelsen Av Revolutionsåret 1968 – Kårhus…

Betydelsen Av Revolutionsåret 1968 – Kårhus…
Betydelsen Av Revolutionsåret 1968 – Kårhus…
Beskrivning av Betydelsen Av Revolutionsåret 1968 – Kårhus…

År 1968 ett år efter the summer of love i Haight-Ashbury i San Francisco rådde det revolutionära stämningar i världen. Protesterna mot Vietnamkriget tilltog kulturrevolutionen pågick i Kina Sovjetunionen invaderade Tjeckoslovakien den europeiska kolonialismen befann sig i sin sista skälvande timma och tredje världens befrielserörelser följdes med stort engagemang i väst. I samband med en stadig ekonomisk tillväxt i västerlandet skapades sociala spänningar och konflikter uppstod kring fördelningen av det nya välståndet i världen. En ny kamp om frihet och rättvisa engagerade många av västvärldens ungdomar.
Den 24 maj 1968 kom så en fläkt av de starka internationella politiska vindarna tll Sverige och Stockholm. Studenterna lät ockupera sitt eget (!) kårhus. Varför inträffade kårhusockupatio-nen? Medierna skrev att revolutionen kommit till Sverige. Men vad ville man med ockupationen och vad åstadkom de som deltog? Idag vilar ett mytiskt skimmer runt Kårhusockupationen. Den intres-santaste frågan är kanske vilka konsekvenser den så kallade 68-rörelsen fick för det svenska samhället. Vilka sociala politiska och ekonomiska förändringar avspeglade den?
I denna antologi medverkar flera av nyckelpersonerna i 68-revolten och ger sin syn på skeendet.

Läs mer om Betydelsen Av Revolutionsåret 1968 – Kårhus…...


Sök bästa pris på Betydelsen Av Revolutionsåret 1968 – Kårhus… hos: