Beteendeproblem i psykiatrisk vård

Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Beskrivning av Beteendeproblem i psykiatrisk vård

Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå behandlingsmål även i riktigt skarpa lägen på en avdelning. Då blir vården säkrare mer verkningsfull och bättre ur etisk synvinkel för både patient och personal. Utgångspunkten är lågaffektivt bemötande där bland annat följande principer ingår:

Att ta ansvar för situationen
Ställa realistiska krav
Vi

Läs mer om Beteendeproblem i psykiatrisk vård...


Sök bästa pris på Beteendeproblem i psykiatrisk vård hos: