Beskow Per Helgonen – Hjältar Martyrer Hel…

Beskow Per Helgonen – Hjältar Martyrer Hel…
Beskow Per Helgonen – Hjältar Martyrer Hel…
Beskrivning av Beskow Per Helgonen – Hjältar Martyrer Hel…

När den stigmatiserade undergöraren Padre Pio helgonförklarades
i Rom 2002 fanns mer än trehundra tusen pilgrimer där.
Hans bild finns i dag i snart sagt varje bar och café i Italien. I
Grekland finns nog inte en buss eller taxi som inte har ikonbilder
av helgon framme vid vindrutan. Miljoner och åter miljoner
vallfärdar än idag till helgonens gravplatser runt om i världen.
I Helgonen hjältar martyrer heliga dårar och andra möter vi
för första gången på svenska en utförlig beskrivning av helgonen
som så långt som möjligt ger en realistisk bild av deras
olika personligheter och skiftande öden där det mer anekdotiska
och legendartade har tonats ner.
Därför vänder sig den här boken till alla som vill få kunskap
om vår historia. Helgonens betydelse i det europeiska folkmedvetandet
och i den västerländska konsten går inte att överskatta.
Men vilka var de egentligen? Hur kom just dessa människor
att räknas till helgonen? Den här boken presenterar korta biografier
över fler än 300 helgon i öst och väst. Det är gestalter ur
det förgångna fram till nutid som den katolska och den ortodoxa
kyrkan vördar och bevarar i sitt minne.
Helgonen återspeglar alltid något av sin egen tids värderingar
och föreställningar och det gör dem intressanta i den kristna
historien. Men inte minst grips man av helgonens inre styrka
deras förmåga att genomföra det som de såg sig kallade till och
deras mod att trotsa alla hinder också inför lidande och död. I
alla tider har de varit kyrkans hjältar och förebilder.

Läs mer om Beskow Per Helgonen – Hjältar Martyrer Hel…...


Sök bästa pris på Beskow Per Helgonen – Hjältar Martyrer Hel… hos: