Bermheden Christer Champ 5 Textbook

Bermheden Christer Champ 5 Textbook
Bermheden Christer Champ 5 Textbook
Beskrivning av Bermheden Christer Champ 5 Textbook

Engelska är kul och det är vad eleverna känner när de arbetar med Champ. Här finns välskrivna texter varierade övningar och medryckande sånger som motiverar eleverna att vilja använda engelskan flitigt!

Nytt för Champ är bland annat att .
· eleverna möter olika texttyper
· det till varje text fi nns en tydlig övningskedja där eleverna tränar de olika förmågorna systematiskt
· det fi nns en pedagogisk planering till varje avsnitt som tydligt visar kopplingen till förmågorna och hur de ska bedömas
· repetitionskapitlen fungerar som diagnoser.
· det finns konkreta tips för arbete med språkliga strategier och bedömning
· sångerna är nya
· det finns en verktygslåda för eleverna med ordfält och grammatik
· instruktionerna i workbook är på engelska
· det är ny layout och nya illustrationer.

Textbook
Precis som tidigare innehåller Champ 4 och 5 inspirerade och engagerande texter. Eleverna får möta olika texttyper t.ex. dialoger berättelser faktatexter bloggtext artiklar sagor och rim. I de återkommande repetitionskapitlen får eleverna stämma av sina kunskaper. Det finns en toolbox som innehåller ordfält och grammatik. Det finns även nyillustrerade bildordlistor samt styckeordlistor och alfabetiska ordlistor.

Läs mer om Bermheden Christer Champ 5 Textbook...


Sök bästa pris på Bermheden Christer Champ 5 Textbook hos: