Bermheden Christer Champ 5 Lärarhandledning

Bermheden Christer Champ 5 Lärarhandledning
Bermheden Christer Champ 5 Lärarhandledning
Beskrivning av Bermheden Christer Champ 5 Lärarhandledning

Engelska är kul och det är vad eleverna känner när de arbetar med Champ. Här finns välskrivna texter varierade övningar och medryckande sånger som motiverar eleverna att vilja använda engelskan flitigt!

Nytt för Champ är bland annat att .
· eleverna möter olika texttyper
· det till varje text fi nns en tydlig övningskedja där eleverna tränar de olika förmågorna systematiskt
· det fi nns en pedagogisk planering till varje avsnitt som tydligt visar kopplingen till förmågorna och hur de ska bedömas
· repetitionskapitlen fungerar som diagnoser.
· det finns konkreta tips för arbete med språkliga strategier och bedömning
· sångerna är nya
· det finns en verktygslåda för eleverna med ordfält och grammatik
· instruktionerna i workbook är på engelska
· det är ny layout och nya illustrationer.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen är en stor hjälp för dig som lärare. Den innehåller pedagogiska planeringar bedömningsmatriser kapitelgenomgångar kopieringsunderlag och många metodiska tips. Kapitelgenomgångarna ger en konkret pedagogisk vägledning. Du får förslag på hur du kan arbeta med klassen genom varje kapitel samt hur du stöttar eleverna före under och efter kapitel genomgången. Språkliga strategier behandlas genomgående i kapitelkommentarerna men även i en egen sektion. Det finns även två fristående prov prov ett till höstterminen och ett till vårterminen. Proven testar förmågorna läsa höra tala skriva.

Läs mer om Bermheden Christer Champ 5 Lärarhandledning...


Sök bästa pris på Bermheden Christer Champ 5 Lärarhandledning hos: