Bergström Irja Skulptriserna – Alice Nordin …

Bergström Irja Skulptriserna – Alice Nordin …
Bergström Irja Skulptriserna – Alice Nordin …
Beskrivning av Bergström Irja Skulptriserna – Alice Nordin …

Årtiondena kring sekelskiftet 1900 var en glansperiod för skulpturen i Sverige.Även många kvinnor arbetade med skulptur. De var uppskattade av sin samtid
men är bortglömda i dag någon kanske känner till Alice Nordin men inte många vet att Ruth Milles en gång var mer berömd än sin bror Carl.

Boken handlar om 22 kvinnliga skulptörer deras utbildningsvägar och etableringsstrategier. De var verksamma inom skulpturens alla områden: Ida
Matton skapade ett mäktigt kungamonument och flera vackra gravvårdar. Sigrid Blomberg hörde till landets duktigaste konstnärer på kyrkokonstens område. Sigrid Fridman den mest ifrågasatta nådde berömmelse med sina porträttstoder av Fredrika Bremer och Ellen Key. Nästan samtliga gjorde porträtt av berömda män och söta barn men bara Ellen Roosval von Hallwyl skapade ett allkonstverk i sin gotländska Villa Muramaris. Flera av skulptriserna var duktiga konsthantverkare och deras alster är eftersökta än i dag särskilt Alice Nordins lampor i jugendstil. Boken är rikt illustrerad. De viktigaste skulpturarbetena beskrivs ingående flera av dem står undangömda i museernas magasin och är aldrig visade. Det omfattande tidigare opublicerade brev- och tidningsmaterialet belyser glansperiodens skulptrisers ställning i det samtida patriarkalt präglade konstlivet.

Läs mer om Bergström Irja Skulptriserna – Alice Nordin …...


Sök bästa pris på Bergström Irja Skulptriserna – Alice Nordin … hos: