Berg Leif Sol 4000 Religion Och Liv 8 Fokus …

Berg Leif Sol 4000 Religion Och Liv 8 Fokus …
Berg Leif Sol 4000 Religion Och Liv 8 Fokus …
Beskrivning av Berg Leif Sol 4000 Religion Och Liv 8 Fokus …

Lättläst SO

SOL 4000 Fokus är lättlästa versioner av grundböcker i SO-serien SOL 4000. Fokusböckerna är för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig.

För SOL 4000 finns även Inläsningstjänsts Studiestöd på modersmål. Tjänsten riktar sig till nyanlända elever och är en…

Läs mer om Berg Leif Sol 4000 Religion Och Liv 8 Fokus …...


Sök bästa pris på Berg Leif Sol 4000 Religion Och Liv 8 Fokus … hos: