Bengtsson Pehr Från Magasin Till Museum – 25…

Bengtsson Pehr Från Magasin Till Museum – 25…
Bengtsson Pehr Från Magasin Till Museum – 25…
Beskrivning av Bengtsson Pehr Från Magasin Till Museum – 25…

Åkers hembygdsförenings målsättning är att åskådliggöra och förklara vår historia genom att samla föremål och sätta in dessa i ett större sammanhang samt att dokumentera allt från enskilda händelser till samhällets utveckling. Vi ser också som vår uppgift att hålla våra traditioner vid liv och till vår egen och kommande generationer förmedla kunskap om hur man gjorde förr.

Allt har sin historia så även en hembygdsförening. Tjugofem år har nu gått sedan Åkers nuvarande hembygdsförening bildades den 12 maj 1986 vid ett möte i Folkets Hus. Mycket har hänt under dessa år. En del av detta finns bevarat i minnet hos dem som var med men en hel del har redan fallit mer eller mindre i glömska. Många händelser återfinns i tidningsartiklar på bilder och i olika protokoll medan andra inte ansågs vara värda att nedteckna eller spara.

Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen att vår historia skulle dokumenteras inför föreningens 25-årsjubileum. Resultatet är den bok du nu har i din hand. I korta berättelser har vi samlat en del av det som skett. Det har inte varit någon lätt uppgift och det finns inte någon möjlighet att ta med allt. Kanske har något som borde ha varit med glömts bort eller inte berättats. Om så är fallet visar det ännu tydligare hur viktigt det är att den här boken har kommit till. Kanske kan den också inspirera någon att berätta eller skriva en egen berättelse om hembygdsföreningen eller hembygden.

Styrelsen för Åkers hembygdsförening önskar dig en trevlig stund med boken Från Magasin till Museum ? 25 år med Åkers hembygdsförening.

Läs mer om Bengtsson Pehr Från Magasin Till Museum – 25…...


Sök bästa pris på Bengtsson Pehr Från Magasin Till Museum – 25… hos: