Bendroth Karlsson Marie Visuella Arenor Och …

Bendroth Karlsson Marie Visuella Arenor Och …
Bendroth Karlsson Marie Visuella Arenor Och …
Beskrivning av Bendroth Karlsson Marie Visuella Arenor Och …

Enligt vissa filosofer har västerländsk samhällskultur under det senaste halvseklet genomgått en omvandling som gjort oss postmoderna. Ett fenomen som associerats med denna postmodernitet är att visuell kultur uppfyller alltmer av vår tid och uppmärksamhet. Vardagen invaderas av displayer och kameror; platser händelser och personer blir visuellt exponerade och dokumenterade som aldrig förr. Det intensiva umgänget med visuell kultur antas göra något nytt med oss.

I en tid då allt som en gång varit fast börjat flyta – där historia och biografi påstås ha förlorat sin betydelse – har samtidigt platsen utvecklats till en central aspekt inom i stort sett all kulturanalys. Man talar om en spatial turn. De tio författarna i denna antologi – kulturvetare bildpedagoger och drama­pedagoger – har tagit sig friheten att slå följe med de teoretiker och platsfilosofer som känts mest relevanta vilket resulterat i en volym med många olika perspektiv.

Genom etnografiska undersökningar av förskoleateljéer förskolebarns institutionella platser och frirum skolans bild- och dramasalar amatörodlares trädgårdar platser i våra hjärtan samt irländska pubar i Dublin och Dubai ger bokens texter nya insikter om vad plats och visuell kultur betyder för stora och små människor i en förmodat postmodern tid.

Läs mer om Bendroth Karlsson Marie Visuella Arenor Och …...


Sök bästa pris på Bendroth Karlsson Marie Visuella Arenor Och … hos: