Bedömning för lärande i årskurs F-5 – inne i ’the Primary Black Box’

Bedömning för lärande i årskurs F-5 – inne i ’the Primary Black Box’
Bedömning för lärande i årskurs F-5 – inne i ’the Primary Black Box’
Beskrivning av Bedömning för lärande i årskurs F-5 – inne i ’the Primary Black Box’

Hur kan du som lärare arbeta med formativ bedömning i årskurs F–5? Betydande forskning visar att formativ bedömning är en av de högst rankade framgångsfaktorerna för elevers lärande i skolan. Syftet med formativ bedömning – eller bedömning för lärande – är att stödja och utveckla elevers lärande. Den skiljer sig därmed från s.k. summativ bedömning, vars huvudsakliga syfte är att rangordna elever eller mäta deras kunskaper. Läs mer Författarna skriver att bedömning för lärande ska: – vara inbyggd i undervisningen och lärandet – dela lärandemålen med eleven – hjälpa eleverna att själva se och förstå de kunskapskrav de ska arbeta mot – engagera eleverna i självbedömning – ge eleverna feedback som leder dem vidare till nästa steg i lärandet och hur de ska göra – bygga på tron att alla elever kan utvecklas – sätta in både lärare och elever i hur man tar emot och reflekterar över den information som bedömningen ger. Christine Harrison och Sally Howard beskriver olika strategier som fungerat i Primary School. De berättar också om hur lärare effektivt använt sig av framåtsyftande återkoppling och andra strategier som påverkar elevers lärande i det dagliga arbetet i klassrummet. Ett antal exempel presenteras, som kan anpassas till andra åldrar, andra ämnen och andra undervisningssituationer. Författarna tar även upp vikten av utvärdering. De konstaterar att utvärdering är en viktig del i all skolutveckling. Den bör exempelvis ske kontinuerligt, i form av besök hos varandra, utbyte av idéer och resurser för att stödja ett professionellt lärande. Boken vänder sig till alla lärare som är intresserade av bedömningsfrågor och skolutveckling. Det här är en översättning av skriften ”Inside the primary black box – Assessment for learning in the primary classroom”.

Läs mer om Bedömning för lärande i årskurs F-5 – inne i ’the Primary Black Box’...


Sök bästa pris på Bedömning för lärande i årskurs F-5 – inne i ’the Primary Black Box’ hos: