Bästa Vägen Till Ett Verksamhetssystem – Al…

Bästa Vägen Till Ett Verksamhetssystem – Al…
Bästa Vägen Till Ett Verksamhetssystem – Al…
Beskrivning av Bästa Vägen Till Ett Verksamhetssystem – Al…

Det förekommer ofta att en organisation har flera delsystem för t.ex.
kvalitet miljö och arbetsmiljö. Dessa bygger i regel på standarder eller andra krav och kan vara ganska oberoende av varandra. Flera delsystem leder lätt till dubblerade rutiner och aktiviteter och isolerade funktioner.

Ju fler delsystemen är desto mer arbete måste läggas ned på dem.

Många organisationer har funnit att en sammanslagning av delsystemen till ett integrerat ledningssystem vi kan kalla det ett verksamhetssystem har uppenbara fördelar. Dit hör förutom minskad byråkrati och lägre
kostnader också en naturligare samverkan inom organisationen och en bättre beredskap inför förändringar.

Boken ger tips och idéer om hur integrering av delsystemen kan utföras.

I detalj kan det gå till på många olika sätt vilket illustreras i femton praktikfall som delvis citeras i boken och i sin helhet finns på en bifogad
cd. Praktikfallen kommer från både stora och små företag med skilda inriktningar och från olika håll i världen. Med ett fiktivt företag Berra Bagare visas på ett enkelt sätt hur en snabbt växande firma kan göra när det gäller att steg för steg få ett integrerat ledningssystem.

Läs mer om Bästa Vägen Till Ett Verksamhetssystem – Al…...


Sök bästa pris på Bästa Vägen Till Ett Verksamhetssystem – Al… hos: