Barnet, språket och miljön : från ord till mening

Barnet, språket och miljön : från ord till mening
Barnet, språket och miljön : från ord till mening
Beskrivning av Barnet, språket och miljön : från ord till mening

Hur inverkar miljön på barns språkliga utveckling? Hur når man en rik, språklig miljö som ökar barns medvetenhet om språket? Den här boken vänder sig till dig som arbetar med barn i förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. Här förklarar författaren grundläggande begrepp inom barns språkutveckling och ger en översikt över teorier om barns språktillägnande. Med en mängd exempel visar hon hur barn når språklig medvetenhet och hur man som lärare och pedagog kan göra för att stötta dem i deras strävan. Kapitlen behandlar bland annat: – Talspråksutvecklingen – Språklig medvetenhet – Läs- och skrivinlärningsmetoder – Uppväxtmiljöns betydelse för språket – Datoranvändningens påverkan på språket – Flerspråkiga barns språkutveckling Andra, omarbetade upplagan Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Läs mer om Barnet, språket och miljön : från ord till mening...


Sök bästa pris på Barnet, språket och miljön : från ord till mening hos: