Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

Barn- och ungdomsvetenskap utgör idag ett tvärvetenskapligt område, som bygger på och integrerar kunskaper från olika discipliner. Boken Barn- och ungdomsvetenskap Grundläggande perspektiv täcker in stora delar av området genom ett antal olikartade exempel från svensk barn- och ungdomsvetenskaplig forskning. Läs mer Kapitlen är skrivna utifrån en nationell kontext och inkluderar forskning om barns, ungas och unga vuxnas lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor, såväl i institutionella miljöer (exempelvis skola, socialtjänst, vård och omsorg) som i hemmet och på fritiden. Antologin består av 42 kapitel uppdelade på åtta delar, som tillsammans spänner brett över det barn- och ungdomsvetenskapliga området. Syftet med boken är att visa på en rad olika dimensioner av barn- och ungdomsvetenskap och vidare att presentera ett antal olika områden där barn, unga och unga vuxna ses som aktörer i sina egna liv. Boken riktar sig till studenter på program och kurser inom Barn- och ungdomsvetenskap, Lärarprogrammet, Förskollärarprogrammet, Socionomprogrammet och Socialpedagogiska programmet. Den vänder sig också till yrkesverksamma inom sektorer som direkt eller indirekt arbetar med barn, unga och deras livsvillkor, såsom socialarbetare inom socialtjänsten och inom frivilligorganisationer, lärare och kuratorer inom skolan, familjerådgivare, behandlingsassistenter, personal vid ungdomsmottagningar och andra professionella inom den sociala sektorn. Sagt om boken ’Spännvidden i bokens åtta delar är imponerande och vittnar om att barn- och ungdomsvetenskap är ett expansivt, tvärvetenskapligt område. En eloge till huvudredaktörerna Thomas Johansson och Emma Sorbring som lyckats fånga in så många framstående forskare och författare inom området.’ Philip Hwang, professor i tillämpad psykologi ’Alla som arbetar inom samhällets sociala sektorer borde läsa den här boken för att få en samtidsbeskrivning av barns och ungas liv i det moderna samhället.’ Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot tidiga åldrar Om författarna Thomas Johansson och Emma Sorbring är huvudredaktörer för denna antologi där 52 författare medverkar. Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst.

Läs mer om Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

Samhälle & Politik

Hitta Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv även hos:




Rulla till toppen