Bärmark Jan Jag Vet Inte – Självkännedom Gen…

Bärmark Jan Jag Vet Inte – Självkännedom Gen…
Bärmark Jan Jag Vet Inte – Självkännedom Gen…
Beskrivning av Bärmark Jan Jag Vet Inte – Självkännedom Gen…

Hur skall jag lära känna mig själv? Det är i relationen med andra människor andra tankestilar och andra kulturer jag lär känna mig själv. Det är i mötet med ett Du jag lär känna mig själv.
Det finns många sätt att lära känna verkligheten: dialogen humorn poesin konsten vetenskapen musiken och mystiken. Vi kan närma oss verkligheten genom att lägga tonvikten vid teorier och abstraktioner. Den vägen har Jan Bärmark gått i sin profession som vetenskapsteoretiker. Den mer sensuella kunskapsformen har han försökt tillfredsställa i psykoterapi buddhism och jazzmusik. Som ung på 1960-talet gjorde han sina viktigaste och djupaste erfarenheter genom musiken.
Han för lärda och ofrånkomliga resonemang om tillvarons beskaffenhet utifrån sin forskning och sina personliga erfarenheter och han ställer den viktiga frågan: Är kritiskt tänkande bara förunnat västerlandet?

Läs mer om Bärmark Jan Jag Vet Inte – Självkännedom Gen…...


Sök bästa pris på Bärmark Jan Jag Vet Inte – Självkännedom Gen… hos: