Barker Daniel Flipped Classroom – Det Omvänd…

Barker Daniel Flipped Classroom – Det Omvänd…
Barker Daniel Flipped Classroom – Det Omvänd…
Beskrivning av Barker Daniel Flipped Classroom – Det Omvänd…

Input serien innehållerböcker avsedda att fungera som handböcker i den konkreta klassrums­situationen.

En mer traditionell undervisning kan för många elever betyda mycket arbete på egen hand efter skoldagens slut. För dem kan arbetssättet Flipped Classroom vara ett alternativ som både hjälper dem framåt och ökar förståelsen för ämnet.

Flipped Classroom är skriven utifrån författarens personliga…

Läs mer om Barker Daniel Flipped Classroom – Det Omvänd…...


Sök bästa pris på Barker Daniel Flipped Classroom – Det Omvänd… hos: