Barber Malcolm Det Nya Ridderskapet – Tempel…

Barber Malcolm Det Nya Ridderskapet – Tempel…
Barber Malcolm Det Nya Ridderskapet – Tempel…
Beskrivning av Barber Malcolm Det Nya Ridderskapet – Tempel…

En klassiker inom historieskrivningen om riddare och Tempelherreorden; med ett förord av Dick Harrison.
Tempelherreorden upprättades på 1100-talet som ett led i den kristna kulturens mest imponerande krigsprojekt korstågen mot muslimerna. På några få decennier byggde tempelriddarna upp ett veritabelt transnationellt bolag. Orden var tidens största bankir hade en modern organisationsstruktur och investerade i jordbruk fastigheter och rederier. Hela denna struktur bars upp av fromma ordensbröder som avlagt löften om personlig fattigdom kyskhet och lydnad intill döden. Men efter att kristenheten förlorat det heliga landet till de otrogna följde även tempelherrarnas nedgång och fall. År 1310 brändes femtiofyra tempelriddare på bål som återfallna kättare. Kung Filip den skönes aktion mot riddarna har med rätta betraktats som ett av de värsta justitiemorden i Europas historia betydligt värre än såväl processen mot Jeanne dArc som Dreyfusaffären.
Malcolm Barber skriver på det nyktra och balanserade sätt och med den klara stil som är den brittiska historieforskningens adelsmärke. Med sin bok om en av medeltidens mäktigaste institutioner lämnar han ett tungt bidrag till forskningen om den europeiska medeltiden men också till ett märkligt och dramatiskt kapitel i kyrko- och kulturhistorien.

Läs mer om Barber Malcolm Det Nya Ridderskapet – Tempel…...


Sök bästa pris på Barber Malcolm Det Nya Ridderskapet – Tempel… hos: