Balzamo Elena Skrifdon Och Papper Brefkort…

Balzamo Elena Skrifdon Och Papper Brefkort…
Balzamo Elena Skrifdon Och Papper Brefkort…
Beskrivning av Balzamo Elena Skrifdon Och Papper Brefkort…

August Strindberg var som bekant en flitig brevskrivare och författade mellan åren 1858 och 1912 över 10 000 brev – i genomsnitt ett brev varannan dag!

Ibland är breven långa ibland innehåller de bara ett par rader eller rentav bara ett par ord. De behandlar alla ämnen mellan himmel och jord: från rekvirering av en låda cigarrer till Guds existens från trädgårdsskötsel till skilsmässoärenden.

Strindbergs brev är texter som skiljer sig väsentligt från hans andra verk. Deras status är annorlunda. De är varken liv eller diktning utan snarare båda delarna ett konstant pendlande mellan verkligheten och fiktionen. Och först och främst utgör de ett fascinerande dokument som återspeglar hur individen August Strindberg fungerade hans andliga dialektik hans tankes mekanismer samtidigt som de innehåller en självbild och ett subtilt strategiskt framfarande.

Strindbergs brev är långt ifrån okända. Flera generationer forskare har använt dem både som studieobjekt och – oftast – som bevismaterial för att bekräfta och underlätta analysen av hans författarskap. I de här föreliggande essäerna är förhållandena omvända: breven står i centrum de skönlitterära texterna tjänar enbart som illustrationer.

Den bild av Strindberg som hans brev förmedlar kan starkt påverka vårt sätt att läsa förstå och uppskatta hans skrifter. Det strindbergska språkets magi jämte den vitala energi som brevtexterna förmedlar gör honom levande och trovärdig. Hans påtagliga närvaro i korrespondensen förvandlar den till ett litterärt verk av speciellt slag kanske det största av alla hans skrifter.ELENA BALZAMO är född i Moskva och sedan 1981 bosatt i Frankrike. Hon är verksam som litteraturhistoriker och har som översättare introducerat fransmännen för verk av bland andra Carl Jonas Love Almqvist August Strindberg och Kerstin Ekman. Hon är också författare till bland annat en Strindberg-monografi. År 2001 fick hon Svenska Akademiens översättarpris och 2011 tilldelades hon Nordstjärneorden för sina insatser inom svensk och fransk litteratur.

Läs mer om Balzamo Elena Skrifdon Och Papper Brefkort…...


Sök bästa pris på Balzamo Elena Skrifdon Och Papper Brefkort… hos: