Baker Gerard Om Kapitalismen – Perspektiv Fr…

Baker Gerard Om Kapitalismen – Perspektiv Fr…
Baker Gerard Om Kapitalismen – Perspektiv Fr…
Beskrivning av Baker Gerard Om Kapitalismen – Perspektiv Fr…

Engelsbergskonferensen 2010 reflekterade över vilka historiska och politiska lärdomar som kan dras av den senaste tidens kris och övergick sedan till spekulationer om möjligheterna eller omöjligheten av att korrigera eller förebygga finansbubblor. Står vi verkligen inför en återgång till ett samhälle styrt av planekonomier på den globala nivån eller handlar det i det långa loppet bara om ett hack i kurvan? Hur ser kapitalismens framtid ut? Kommer den framgångsrika variant av kapitalism från de senaste decennierna som vi kallar globalisering att fortsätta eller kommer regionala och kanske till och med starka nationella krafter att vinna mark i ekonomiska frågor?
Vilka kommer att bli vinnare och vilka förlorare i framtidens kapitalistiska spel: Asien USA Europa? Eller kommer regioner utan nationella agendor att stiga fram och bilda nya maktcentra?
Vilka är de verkliga hoten mot den globala kapitalismen och vilka sociala problem skapar de? Kommer vi att få se inte bara enorm ekonomisk tillväxt utan och akut fattigdom och utanförskap i den globala kapitalismens kölvatten? Vilka slumrande krafter kommer att vakna när traditionella livsmönster kultur och religion utmanas av denna kapitalistiska våg vilka säkerhetsproblem kommer frånvaron av nationer som identifikationsobjekt att påverka människors identitet och självbild i framtiden?

Läs mer om Baker Gerard Om Kapitalismen – Perspektiv Fr…...


Sök bästa pris på Baker Gerard Om Kapitalismen – Perspektiv Fr… hos: