Backström Inger Mattestegen. A B Steg 1-8. V…

Backström Inger Mattestegen. A B Steg 1-8. V…
Backström Inger Mattestegen. A B Steg 1-8. V…
Beskrivning av Backström Inger Mattestegen. A B Steg 1-8. V…

Hela klassen ska arbeta med samma sak men var och en på sin egen nivå. Vi ska kunna tala matematik med varandra i klassrummet. Eleverna ska få tänka inför varje uppgift de ska få använda sin upptäckarglädje och träna sin problemlösningsförmåga. Jag som lärare ska veta vad eleverna kan och inte bara var de ligger i boken.

Mattestegen 4-9
Detta är några av grundtankarna med Mattestegen som nu har reviderats och byggts ut till ett heltäckande läromedel för hela grundskolan. Mattestegen har därigenom blivit både större och bättre.

Grunden i Mattestegen är förståelse individualisering och problemlösning. Eleverna ska inte gå vidare till nästa moment förrän de befäst det nuvarande. Men samtidigt ska elever som jobbar lite snabbare kunna gå fram i sin egen takt och få nya utmaningar. Många uppgifter har en öppen karaktär eller är helt öppna. Det finns också gott om benämda uppgifter och uppgifter som ska lösas laborativt eller i grupp.

Teman och steg
I Mattestegen är stoffet indelat i sex teman; på hösten arbetar klassen med tre teman och på våren med de återstående tre temana. Samma tema återkommer varje läsår.

Varje tema består av 16 steg med ökad svårighetsgrad. Eleverna går in på rätt steg efter att ha gjort ett förtest och klättrar sedan vidare inom temat. Alla elever arbetar inom samma matematiska tema i boken men avancerar individuellt stegvis uppåt inom temat. Fördelen är att läraren kan hålla samman klassen samtidigt som varje elev arbetar på sin egen nivå.

När man är klar med ett steg gör man en diagnos innan man går vidare till nästa steg. Läraren avgör när klassen byter tema vilket man vanligtvis gör ungefär var 5:e vecka.

Mattestegens teman:

Höstböckerna År 4-6
Addition och subtraktion
Multiplikation och division
Statistik

Vårböckerna År 4-6
Bråk och procent
Geometri
Mått och mätning

Höstböckerna År 7-9
Numerisk räkning
Algebra
Statistik

Vårböckerna År 7-9
Bråk och procent
Geometri
Mått och mätning

Att arbeta med Mattestegen
Klassen hålls samlad inom ett och samma arbetsområde fastän alla eleverna inte arbetar på samma svårighetsnivå.

Varje tema består av totalt 16 steg från år 4-9 med ökad svårighetsgrad. Eleverna går in på rätt steg efter att ha gjort ett förtest och klättrar sedan vidare inom temat. När man är klar med ett steg gör man en diagnos innan man går vidare till nästa steg. Läraren avgör när klassen byter tema; vanligtvis efter 5-7 veckor. Det kan t ex vara så att klassen arbetar med temat Bråk och procent. Då arbetar en elev kanske på steg 7 och löser uppgiften: Hur mycket är 50% om 10% är 15? medan en annan elev arbetar på steg 11 med förändringsfaktorer. Det blir genast lättare att tala matematik med klassen än om den ena summerar bråk och en annan mäter vinklar.

A- och B-böckerna
Den reviderade Mattestegen står på samma matematiska grund som tidigare: förståelse individualisering och problemlösning. Stegringen i svårighet har minskats i flera teman. Många uppgifter har nu en mera öppen karaktär eller är helt öppna.

Den grundläggande taluppfattningen befästs i A Höst räkning med talsorter betonas i alla räknesätt. I subtraktion övas också räkna bakifrån med plus.

Först i B-boken införs algoritmer där de kommer in naturligt som förenkling av uträkningen liksom också flera huvudräkningsmetoder.

En nyhet är att en del av färdighetsträningen nu finns so

Läs mer om Backström Inger Mattestegen. A B Steg 1-8. V…...


Sök bästa pris på Backström Inger Mattestegen. A B Steg 1-8. V… hos: