Axeln : funktionsanalys och sjukgymnastik

Axeln : funktionsanalys och sjukgymnastik
Axeln : funktionsanalys och sjukgymnastik
Beskrivning av Axeln : funktionsanalys och sjukgymnastik

Axeln – funktionsanalys och sjukgymnastik ger på ett snabbt och enkelt sätt en grundlig vägledning i hur patienter med axelskador kan undersökas och behandlas. Den ger också en beskrivning av den friska axelns funktion olika funktionsnedsättningar och behandling utifrån ett brett perspektiv. De vanligaste frakturerna och skadorna hos både yngre och äldre patienter tas upp.

Boken innehåller följande sex kapitel:

Sök bästa pris på Axeln : funktionsanalys och sjukgymnastik hos: