Att tolka barns signaler

Att tolka barns signaler
Att tolka barns signaler
Beskrivning av Att tolka barns signaler

Lek är centralt för alla barns utveckling och är den aktivitet som dominerar under uppväxten. Att tolka barns signaler handlar om lek och kommunikation för och med barn med omfattande funktionshinder. Boken tar upp det tidiga samspelet mellan barn och föräldrar och andra i barnets närhet samt hur viktigt detta samspel är för barns utveckling. Hur barnen kommunicerar hur och med vad barnen leker samt vilken funktion leken har i barnets samspel med sin omgivning är centrala teman i boken.

Läs mer om Att tolka barns signaler...


Sök bästa pris på Att tolka barns signaler hos: