Att lära in svenska ute

Att lära in svenska ute
Att lära in svenska ute
Beskrivning av Att lära in svenska ute

Att lära in svenska ute
SVENSKA ÅK F-9
Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från åk F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet där fantasi och lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor delta i samtal reflektera och redovisa muntligt samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas struktureras och dokumenteras. Naturkontakt och språkanvändning ger insikter om vikten av att delta i demokratiska process

Läs mer om Att lära in svenska ute...


Sök bästa pris på Att lära in svenska ute hos: