Att lära av den Andre

Att lära av den Andre
Att lära av den Andre
Beskrivning av Att lära av den Andre

Boken är en filosofisk utforskning av utbildningars etiska möjligheter och behandlar framför allt undervisning i social rättvisa. Författaren förlägger i sin banbrytande genomgång ansvarets grund till vårt komplexa sätt att i vardagen hantera skillnad i pedagogiska sammanhang. Hon bearbetar den spänningsfyllda relationen i tänkandet mellan å ena sidan Emmanuel Levinas å andra sidan Sigmund Freud Melanie Klein Judith Butler Cornelius Castoriadis och andra. Hon if

Läs mer om Att lära av den Andre...


Sök bästa pris på Att lära av den Andre hos: