Att göra tänkande synligt : en bok om begreppsbaserad undervisning

Att göra tänkande synligt : en bok om begreppsbaserad undervisning
Att göra tänkande synligt : en bok om begreppsbaserad undervisning
Beskrivning av Att göra tänkande synligt : en bok om begreppsbaserad undervisning

Vilket tänkande kräver undervisningen i olika skolämnen? Hur kan tänkande bli såväl ett mål som ett medel i undervisning? Detta är en bok av lärare och för lärare, med inflätade undervisningsförslag och idéer från de flesta skolstadier. Utgångspunkten är författarnas eget arbete som lärare. De försöker beskriva den ’beprövade erfarenheten’, där didaktikens båda sidor kommer till uttryck – den analytiskt deskriptiva och den normativt föreskrivande. Författarna har eftersträvat att vara så konkreta som möjligt, t.ex. finns det undervisningsexempel med i samtliga kapitel. Läs mer Författarna blandar, ganska okonventionellt, empiriska erfarenheter från undervisning med teoretiska analyser av undervisningsproblem utifrån sina personliga synpunkter på dagens skola. De tar upp skilda frågor, som t.ex. mål och bedömning, kraven på en ny lärarroll och elevers identitets- eller jagutveckling. Textens centrala tema är elevers språk- och tankeutveckling samt hanteringen av begreppslig kunskap i skolans undervisning. Författarna vill framför allt peka på möjligheter när det gäller lärares medvetna hantering av begreppsbaserad kunskap i undervisning. De vill också bidra med kommentarer till den samtida svenska skolutvecklingen och de diskuterar utförligt förgivettaganden som förekommer i skolans värld. Boken vänder sig till alla lärare, lärarstudenter och alla som är intresserade av undervisningsfrågor. Sagt om boken ”[E]n bok som skapar avgörande möjligheter att förändra vår undervisningspraktik och elevernas utvecklingsmöjligheter.” – Jan Henning Pettersson i Skolvärlden nr 9, maj 2007 ”En bättre lärobok på en lärarutbildning kan jag inte tänka mig!” – Rigmor Lindelöf i Lärarnas Tidning nr 12, augusti 2007 Om författarna Sten Arevik och Ove Hartzell är lärare och lärarutbildare i samhällsorienterande ämnen vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Läs mer om Att göra tänkande synligt : en bok om begreppsbaserad undervisning...


Sök bästa pris på Att göra tänkande synligt : en bok om begreppsbaserad undervisning hos: